ابزار توسعه دهندگان

با استفاده از افزودنی کتاب ساز قادر خواهید بود کتاب های مد نظر خود را بسازید و آن ها را به کتابخانه برنامه اضافه کنید . یا در صورت تمایل آن را برای ما ارسال کنید تا در اختیار سایر کاربران قرار دهیم .

افزودنی کتاب ساز ، کتاب ها رو با فرمت مناسب برای نسخه های قبل برنامه می سازد . برای این که کتاب های ساخته شده در نسخه ی ۷ نرم افزار قابل استفاده باشد باید آن را به فرمت جدید تبدیل کنید .

دانلود “KetabSaz” KetabSaz.zip – Downloaded 3569 times –

 


 

با استفاده از افزودنی رخداد ساز قادر خواهید بود رخداد های مد نظر خود را بسازید و آن ها را به برنامه اضافه کنید . یا در صورت تمایل آن را برای ما ارسال کنید تا در اختیار سایر کاربران قرار دهیم .

افزودنی رخداد ساز ، رخداد ها رو با فرمت مناسب برای نسخه های قبل برنامه می سازد . برای این که رخداد های ساخته شده در نسخه ی ۷ نرم افزار به بالا قابل استفاده باشد باید آن را به فرمت جدید تبدیل کنید .

دانلود “RokhdadSaz” RokhdadSazBaMobadel.zip – Downloaded 1484 times –